List of Publications


International Publication with Impact Factor

Ajaib Singh Dhindsa
Dr.Amrit Kaur Bansal
Dr. Anupam Deep Sharma
Prof. C. L. Arora
Dr. Pardeep Kaur
Ms Manmeet Kaur
Dr. Pardeep Kaur
Dr. Gourav Sharma
Dr. Ajmal Rashid Bhat
Dr. Pervaz Ahmad Gani
Mr. Imtiyaz Ahmad Shah
Mr. Aijaz Ahmad Lone
Dr. Rafiq Ahmad Lone
Ms. Chetna Sharma
Dr. Mohd Yaqoob Dar
Dr. Sheelendra Mangal Bhatt
Mr. Jujhar MLS Singh
Dr. Shweta Singh
Dr. Pawitar Singh
Mr. Swastik Bhambi
Jyoti Parida
Kirandeep Kaur
Preeti Minhas
Harsharanbir Kaur
Baljinder Kaur
Jujhar Singh
Ms. Aniti Sharda
Harpeet Kaur
Ms. Harmanpreet Kaur
Manjit Kaur
Rajan Sharma
Arun Sharma
Ms. Sabreena Jaswal
Mr. Navdeep Singh
International Publications

Ajaib Singh Dhindsa
Dr.Amrit Kaur Bansal
Dr. Anupam Deep Sharma
Prof. C. L. Arora
Dr. Pardeep Kaur
Ms Manmeet Kaur
Dr. Pardeep Kaur
Dr. Gourav Sharma
Dr. Ajmal Rashid Bhat
Dr. Pervaz Ahmad Gani
Mr. Imtiyaz Ahmad Shah
Mr. Aijaz Ahmad Lone
Dr. Rafiq Ahmad Lone
Ms. Chetna Sharma
Dr. Mohd Yaqoob Dar
Dr. Sheelendra Mangal Bhatt
Mr. Jujhar MLS Singh
Dr. Shweta Singh
Dr. Pawitar Singh
Mr. Swastik Bhambi
Jyoti Parida
Kirandeep Kaur
Preeti Minhas
Harsharanbir Kaur
Baljinder Kaur
Jujhar Singh
Ms. Aniti Sharda
Harpeet Kaur
Ms. Harmanpreet Kaur
Manjit Kaur
Rajan Sharma
Arun Sharma
Ms. Sabreena Jaswal
Mr. Navdeep Singh
National Publications

Ajaib Singh Dhindsa
Dr.Amrit Kaur Bansal
Dr. Anupam Deep Sharma
Prof. C. L. Arora
Dr. Pardeep Kaur
Ms Manmeet Kaur
Dr. Pardeep Kaur
Dr. Gourav Sharma
Dr. Ajmal Rashid Bhat
Dr. Pervaz Ahmad Gani
Mr. Imtiyaz Ahmad Shah
Mr. Aijaz Ahmad Lone
Dr. Rafiq Ahmad Lone
Ms. Chetna Sharma
Dr. Mohd Yaqoob Dar
Dr. Sheelendra Mangal Bhatt
Mr. Jujhar MLS Singh
Dr. Shweta Singh
Dr. Pawitar Singh
Mr. Swastik Bhambi
Jyoti Parida
Kirandeep Kaur
Preeti Minhas
Harsharanbir Kaur
Baljinder Kaur
Jujhar Singh
Ms. Aniti Sharda
Harpeet Kaur
Ms. Harmanpreet Kaur
Manjit Kaur
Rajan Sharma
Arun Sharma
Ms. Sabreena Jaswal
Mr. Navdeep Singh